Om Arbeidsrettsadvokatene

Jon Gisle
Tlf: 481 22 740
E-post:
jon@arbeidsrettsadvokatene.no

Øystein Melkild MNA

Kontoradresse:
Bragernes torg 13, 3017 Drammen

Postadresse:
Bragernes torg 13, 3017 Drammen

 

 • Juridisk embetseksamen 1998
 • Advokatbevilling 2007
 • Eksamen fra Pedagogisk seminar 1974
 • Cand. philol. 1974

Praksis

 • Forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget
 • Forlagsredaktør for juridisk og helsefaglig litteratur i TANO Aschehoug
 • Redaksjonssjef for juridisk og økonomisk faglitteratur i TANO Aschehoug
 • Kontorsjef ved Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo
 • Utreder i Arbeidsretten
 • Dommer og nestleder i Arbeidsretten
 • Rådgiver for Arbeids- og inkluderingsdepartementet på ny arbeidstvistlov
 • Foredragsholder i arbeidsrett, særlig tariffrett
 • Redaksjonssekretær for skriftserien Arbeidsrett og arbeidsliv

Forfatterskap

 • Forfatter av Kunnskapsforlagets Jusleksikon (4. utg. 2010,
  også på nett)
 • Redaktør og medforfatter av arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidstvistloven (1. utg. 2012, også på nett)
 • Medarbeider i jus på Store Norske Leksikon (kun på nett)
 • Medarbeider på arbeidstvistloven i Gyldendal Rettsdata (kun på nett)

Spesialområder

 • Tariffrett
 • Opphør av arbeidsforhold, herunder oppsigelse, avskjed og sluttpakker
 • Utredningsarbeid
 • Trygderett, særlig saker om uførepensjon, arbeidsavklaringspenger mv.
 • Lønnsspørsmål
 • Mekling og konfliktløsning
 • Kurs i arbeidsrettslige og særlig tariffrettslige emner innenfor offentlig og privat sektor
karun.no