Vi gjør oppmerksom på at advokat Rolf Jacobsen tiltrer kontorfellesskapet fra og med 01.03.07

Arbeidsrettsadvokatene

Vårt spesialområde er arbeidsrett, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål, herunder:

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller et møte for å diskutere om vi kan bistå deg i de konkrete arbeidsrettslige problemene
du eller dere har.

 

Vi er spesialister på arbeidsmiljørett og tariffrett, og vi tilbyr bedriftsinterne kurs og foredrag. De områder vi underviser mest i er:

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller et møte for å skreddersy kurs eller foredrag ved spesielle behov, for eksempel for
å oppfylle opplæringskravene i arbeidsmiljøloven samtidig som temaene treffer virksomhetens behov best mulig.

karun.no